skip to Main Content

OM GÅRDEN

swirl

Gustavslunds gård har gett namn åt området Gustavslund i Helsingborg. Gården har sina anor från 1800-talet då Gustaf Löwenhielm och Gustawa Leiwen lät bygga den.

Mangårdsbyggnaden uppfördes år 1800 och är byggd i två våningar med vitputsad fasad. Runt mangårdsbyggnaden finns två sidobyggnader, västra och östra flygelbyggnaden. En långsträckt allé leder fram till huset.

Öster om allén finns tre större sammanlänkade ekonomibyggnader som används som stall. Den södra byggnaden är murad i gråsten medan de två byggnaderna närmast mangårdsbyggnaden är byggda i Helsingborgstegel.

Väster om allén ligger en magasinbyggnad också denna murad i gråsten. Intill magasinbyggnaden ligger ytterligare en ekonomibyggnad denna uppförd i rödmålat korsvirke.

door
history3
history1

MITTEN 1900-TALET

swirl

1932 köper Yngve Nilsson gården. Det började inte så bra för Yngve då 1932 var ett riktigt dåligt skördeår. Året efter vände inte turen då flera av stallbyggnaderna brann ner.

Under andra världskriget får familjen besök av militären. Familjen flyttades upp på ovanvången då militären tog hela nedanvåningen i besittning. Huset byggdes om så att familjen fick ett kök på ovanvåningen och militären ett på nedanvåningen. Militären utnyttjade också stallet för sina hästar.

SENARE 1900-TAL

swirl

I takt med stadens utbredning har flertalet åkrar som tidigare brukades blivit grunden till ny bebyggelse. Bostäder har byggts i flera etapper under 1960-, 1970- och 1980- talen. Främst består bebyggelsen av villor och radhus. Området är inte färdigbyggt utan utökas succesivt österut.

Gården ägs och drivs idag av tredje generationen Nilsson. Gården är K-märkt och en av ett fåtal gårdar som bevarats och nu är en del Helsingborgs historia.

history5
history4
Back To Top
Search